Nasza specjalność - promocja i budowanie.Nasz miesięcznik KREATYWNI do lipca 2018 roku ukazywał się pod nazwą MUTUUS: Internetowy Miesięcznik Społeczno-Kulturalny  jest multimedialnym czasopismem internetowym 

(Rejestr Dzienników i Czasopism Sądu Rejonowego w Gdańsku, pozycja 2151). Zarejestrowany jest w międzynarodowym wykazie czasopism ISSN (Interntional Standard Number ) z numerem ISSN 2544-9583. 

Nasz miesięcznik jest wolnym,  niezależnym, niekomercyjnym, apolitycznym czasopismem a jego podstawowym celem jest 
promocja osób POZYTYWNYCH, KREATYWNYCH SOLIDARNYCH, 

Na prośbę i sugestie aktywnych autorów miesięcznika zmieniliśmy jego nazwę na KREATYWNI. (aktualnie jesteśmy na etapie formalnego rejestrowania tej zmiany)

Nasz miesięcznik jako jedną z metod swojego oddziaływania promuje formę REALNEGO I PRAKTYCZNEGO  budowania życzliwych edukacyjnych mostów między młodszymi i uzdolnionymi debiutantami a uznanymi już starszymi intelektualistami i twórcami. 

Zakładamy, że chcemy dołożyć swoją cegiełkę do budowania otwartego społeczeństwa edukacyjnego:
nastolatkowie <==> studenci <==> dorośli <==> solidarne WSPÓŁDZIELNIE

 1. Nasz wiek wymaga ustawicznego uczenia się, niezależnie od tego, kto ile ma lat. Edukacja to już nie domena skończonej usługi świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży. To jest konieczność bycia otwartym i elastycznym przez cały okres naszego życia. (life a long teaching) 
   
 2. NASTOLATKOWIE
  W naszym miesięczniku chcemy publikować materiały młodziukich, zdolnych nastoletnich debiutantów, którzy dobrze rokują w dziedzinie naszych priorytetów. Sprowadza się to do inicjowania i promowania postaw: pozytywni, kreatywni, solidarni.

  Chcemy ich promować i dmuchnąć w żagle ich motywacji do dalszego rozwoju. Nasza ambitniejsza młodzież ma mało na co dzień możliwości rozwijania takich skrzydeł. Najczęściej jest raczej skutecznie a nawet dotkliwie GASZONA i ostatecznie znięchęcana do rozwoju swoich pasji i zdolności. .
  Już obecnie, dzięki nowym technologiom, każdy może mieć niespotykany dotąd wpływ na własną przyszłość. Naszym nastoletnim autorom staramy się podpowiadać jak to zrobić: ZOBACZ NIŻEJ jak dla studentów.  

 3. STUDENCI
  Wielu współpracujących z nami partnerów, do niedawna jeszcze nastoletnich, jest już studentkami/studentami.  Dla nich również oddajemy nasz miesięcznik do dyspozycji.
  W dzisiejszym cyfrowym świecie bardzo ważną sprawą jest dbanie o swój własny sieciowy wizerunek.

  Ważnym jest, aby kiedykolwiek, ktokolwiek zapytał o nas Google (lub inną wyszukiwarkę) otrzymał nie przypadkowe informacjo-śmieci
  (odpryski naszej nie zawsze racjonalnej aktywności sieciowej) ale w pierwszym rzędzie takie  informacje jakie sam chcę o sobie udostępniać.
  Obecnie wyniki wyszukiwania w sieci są nie tylko wirtualnym CV każdego z nas, ale również for,mą otwartej i publicznej wizytówki kim i jakim jestem.
  Te sprawy trzeba koniecznie brać samemu w swoje ręce i samemu sterować tym, co wyszukiwarki o mnie wysiwetlą.   

  Dla pozytywnych i kreatywnych studentów nasz miesięcznik ma dwie oferty:

    A) ==>  Możliwość publikowania swoich prac związanych z kierunkiem swoich studiów w dziale ARTYKUŁY
  (zobacz przykład:  http://mutuus.eu/index.php/artykuly-09/miasto-u-magdaleny-tulli ).
  W toku studiów pisze się  wiele różnych tekstów związanych z kierunkiem studiów: prac zaliczeniowych, referatów, prac seminaryjnych, a na koniec prace licencjackie i magisterskie. Nie wszystkie są publikowane. Chcemy stworzyć warunki, aby można je opublikować w naszym miesięczniku. Szkoda je chować w szufladzie zapomnienia jeśli mają jakąś poznawczą wartość oraz mogą być elementem składowym własnego profilu sieciowego. 

    B) ==>   W ramach kontynuacji Akademii Młodego Dziennikarza, jaką prowadziliśmy w latach 2015-16 od maja b.r. uruchamiamy stały serwis Akademii e-Kompetencji, w jakim będziemy ułatwiać w odnalezieniu się w tematyce:
  jak najnowsze technologie mobilne, sieciowe oraz medialne optymalnie wykorzystać dla swojego pełnego rozwoju: auto-rozwoju, auto-kreacji i auto-promocji
  oraz jak bezpiecznie pływać w świecie cyfrowym i medialnym. Dział ten ostatnio trochę zaniedbany (2020 r,) zamierzamy niebawem reaktywować

   
 4. Zamierzamy młodych wyróżniających się w zakresie: POZYTYWNY, KREATYWNY, SOLIDARNY nominować do honorowego tytułu CrEuro - kreatywny Europejczyk. Chcemy kontynuować taką promocję jaką zaczęliśmy w naszych projektach młodzieżowych już kilka lat temu. Galerię młodych nominowanych do tego tytułu reaktywujemy niebawem pod adresem: creuro.e-kreatywni.eu

   
 5. DOROŚLI
  Zwracamy się  (i nadal będziemy się zwracać) do wybranych osób już dorosłych, którzy mają swoje określone osiągnięcia intelektualne lub artystyczne i mogliby się nimi pochwalić, Chcemy ich prosić, aby pomogły nam w mobilizacji i pewnej nobilitacji potencjału kreatywności naszej zdolnej młodzieży.

  Również MY - dorośli ( i to nie tylko pokolenie seniorów, ale również wszyscy)  zostaliśmy utopieni w świecie mediów, internetu oraz współobecności w świecie mobilnych smartfonów. Wiele spraw dotyczących nas samych  oraz informacji o nas dzieje się za naszymi plecami i najczęściej nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy.
  Wstrząsy związane globalną aferą nadużyć wycieku danych przez Cambridge Analytica pokazały jak powszechna jest nonszalancja  w wykorzystywaniu nowych technologii i jak powszechne jest dyletanctwo w zakresie tej wiedzy.  Dlatego nas wszystkich dotyczy tematyka, na jaką powyżej zwracamy uwagę pokoleniu studentów. ZOBACZ WYŻEJ TUTAJ.

 6. WSPÓŁDZIELENIE
  Ponieważ promujemy równocześnie współdzielenia się sobą i swoimi zasobami na licencji CREATIVE COMMONS to w zamian pozyskanym pzrez nas autorom dajemy wartość dodaną w postaci ich promocji w sieci. Zamierzamy ich również nominować do tytułu Ambasadora Prawdziwej Edukacji. Przecież życzliwe dzielenie się SOBĄ z młodszymi dziećmi i młodzieżą są podstawowym celem każdego rodzica i nauczyciela.

  Współcześnie właśnie  to jest najlepszą metodą skuteczności realnej edukacji i wielką naszą nadzieją.


  Dodatkowo buduje to, czego nam wszystkim tak bardzo i dramatycznie potrzeba i ciągle jeszcze brakuje
  solidarnego i kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego
   
 7. Metoda takiego działania w formie budowania mostów między nastoletnimi debiutantami a uznanymi już autorytetami sprawdziła się doskonale w trakcie naszej współpracy z miesięcznikiem WOBEC w latach  2014-2016. Przykładowo: młodziutka tancerka Kasandra była nobilitowana sąsiedztwem w numerze miesięcznika znakomitej tancerki Franciszki Kierc-Franik a nastoletni tancerz Mikołaj przez Amelią Emma Forrest z Londynu. Młodziutką Oliwkę z Gdańska zgodziła się promować Asija Kosina - światowej klasy artystka papieroplastyki z Petersburga.

To dobry i sprawdzony pomysł. W miarę możliwości chcemy go kontynuować w naszym miesięczniku. 

 Nasz miesięcznik jest również

 • koordynatorem kreatywnych projektów młodzieżowo dziennikarskich. Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej, Akademii Młodego dziennikarza oraz najnowszego naszego projektu dziennikarskiego przedszkola  Internet i Media Dzieci. imediaekids. Projekt EYIA realizujemy już od 12 lat. Kanały projektu: https://www.youtube.com/user/eyiateam/ oraz: https://audioboom.com/dashboard/5011678https://audioboom.com/eyia

 • współorganizatorem Ogólnopolskich Konkursów Literackich im. Bolesława Prusa na opowiadanie młodzieży.Zrealizowano już trzy edycje konkursu.

 • Wydaje drukiem debiutanckie tomiki literackie (pokłosie wyników młodzieżowych konkursów literackich)

 • inicjatorem i realizatorem innowacji pedagogicznej dla gdańskich szkół: http://pressmedia.vilogdansk.pl/

 • inicjatorem budowy internetowej sieci współpracy Młodej Nowej Hanzy.

graficzny identyfikator działu FELIETONY

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation